Skolyoz Korsesi

Skolyoz Korsesi

Skolyoz (Omurga eğriliği) omurganın, sağ ya da sol yana doğru 10 dereceden fazla rotasyonel olarak eğrilmesi anlamına gelmektedir. 10 derecenin altındaki değişikliler skolyoz değildir. Omurga sağa ve sola eğrilirken aynı zamanda ekseni etrafında döner yani 3 boyutlu bir deformitedir. Skolyoz omurgada bir ya da birden çok eğriyle karşımıza çıkabilir.

 

Skolyoz tipleri nelerdir?

Skolyoz konjenital, idiopatik veya altta yatan nöromaskuler bir hastalığa bağlı gelişebilir. En sık görülen idiopatik (sebebi bilinmeyen) skolyoz bebeklikte, ergenlik ve yetişkinlik dönemde de başlayabilir. Skolyozun ilerleyişi kişinin yaşı, cinsiyeti, eğriliğin tipi ve büyüklüğüyle farklılık gösterir. Skolyoz kız çocuklarında daha fazla görülmektedir. Skolyoz tanısı için radyolojik muayene ve manuel değerlendirmeler yapılmalıdır.

Skolyoz belirtileri nelerdir?

 • Başın bir tarafa doğru eğimli olması,
 • Göğüs kafesinde asimetri,
 • Kürek kemiklerinden birinin diğerine göre daha tümsek şeklinde olması,
 • Kalçalar ve omuz seviyeleri eşit olmaması,
 • Kollar ile vücut arasındaki mesafenin eşit olup olmaması,
 • Bacak eşitliklerinin aynı olmadığından şikâyet edilmesi,

Skolyoz İstanbul olarak, bireylerin yaşamsal faktörlerini sağlıklı olarak yerine getirmelerini sağlamayı amaçlamaktayız.

 

Skolyoz Korse Tipleri

 • Milwaukee korsesi, CTLSO
 • Boston  (TLSO)
 • Wilmington
 • Gece korsesi
 • Rigo-Cheneau
 • Spine-Cor
 • Lyon Art
 • SPORT Sforzesco

 

3D – 4D Skolyoz Korseleri

Omurgamızın yana  eğilmeleriyle oluşan skolyoz, pek sık rastlanmasa da azımsanamayacak kadar mağduru olan bir omurga rahatsızlığıdır. Türkiye’de 2 milyonun üzerinde insanın sahip olduğu düşünülen bu rahatsızlığın genelde sebebi bilinmemekle beraber birkaç farklı nedeni bulunabilir.

Skolyoz doğuştan geliyor olabilir.  Bu durumda gebelik döneminden kalan bir problem sonucu ortaya çıkar. Beyin  felci sonucunda ya da kas ve sinir hastalıklarına bağlı da görülebilir. Genellikle  normal gelişen bir omurgada, nedeni belli olmadan aniden baş gösterebilir.  Bel ağrısı, sırttaki kozmetik kusurlar, gözle görülen bel eğiklikleri gibi belirtilerle kendisini gösterir

 

Skolyoz Korse Tedavisi

Skolyoz genelde ergenlik döneminde kendisini gösterse de çocuklar ve yetişkinlerde de bulunabilir. Ergenlik ve çocukluk dönemindeki skolyoz vakaları için, eğer eğrilik 20-25 ila 45 derece arasında ise skolyoz korse tedavisi tercih edilir. Skolyoz korse desteği yalnızca belirli eğrilik açıları için kullanılır. 45 dereceden fazla eğrilikler için genellikle ameliyat tedavisi uygulanır.

Genellikle ergenlerde tedavide üst aşamalara çıkıldığında 20 saatten fazla korse kullanımı önerilir. Birçok ortopedist günde en az 18 saatlik kullanımlar önerse de ideal kullanım süresinin 23 saat olduğunu söylemektedir

 

Ne Kadar Kullanılır?

Skolyoz korse kullanım süresi eğriliğin büyüklüğüne göre değişir ve bu genelde ergenliğin bitişine kadar devam eder. Çocuklukta konulan teşhislerde ve bazı durumlarda bu süre yıllar bazında uzayabilir. Kullanım zamanları ve amaçlarına göre farklı skolyoz korse tipleri mevcuttur.

 

Çocuklarda Skolyoz Korsesi

Genellikle ergenlik döneminde kendisini gösterse de skolyoz çocuklar için de ciddi bir risk taşır. Özellikle kız çocuklarında görülmektedir. 10 ila 13 yaş arası kız çocukları ya da 9-12 yaş aralığında erken büyüme dönemindeki erkek çocuklarda erken teşhis çok önemlidir. Aksi halde bu dönemde çok hızlı büyüdüklerinden, hastalık ciddi oranda ilerleyebilir. Çocuklarda belirleyici bir semptom görülmeyebilir. Yine de bazı durumlarda şiddetli olmayan bir ağrı doktora gitmek için iyi bir işarettir.

Genellikle ayakta durma testi uygulanarak hastalığın teşhisi yapılır. Bu testte ayaklar birleştirilir. Eller , avuçlar birbirine yapışacak şekilde birleştirilir ve birleşen ellerin parmakları iki ayağın tam ortasını gösterecek şekilde aşağı bakar. Bu pozisyonda eğilen kişinin sırtının bir tarafı 1 cm kadar daha yukarıda veya aşağıda ise kişiye diğer bazı testlerle birlikte doktor tarafından skolyoz tanısı konur. Çocuklarda skolyoz korsesi kullanımı hastalığın şiddetine göre belirlenir. Hafif şiddetli hastalarda yalnızca gözlem tavsiye edilirken orta şiddetli hastalarda korse kullanımı genellikle gereklidir.

 

Yetişkinlerde Skolyoz Korsesi

Yetişkin vakalarda genellikle dejeneratif skolyoz görülür. Bu yaşlanmaya bağlı olarak görülen bir skolyoz şeklidir. Bununla beraber daha önceden keşfedilmemiş ve ilerlemiş bir pediatrik skolyoz da olabilir. Tanının iskelet büyümesi tamamlandıktan sonra koyulması (erişkinlik döneminde) nedeniyle yetişkin skolyoz olarak adlandırılır.

 • Yetişkinlerde skolyoz korsesi . Skolyoz korsesi, hastalığın ilerleyişini durdurmada ergen ve çocuklarda kullanılır. Genelde kullanılan model Lyon Art veya SPORT Sforzesco korsesi modelidir..  Sebep olabileceği bazı olumsuz durumlar büyüme dönemlerinde atlatılabilirken yetişkinlerde bu yapılamaz. Aynı zamanda bir yetişkinin gün içerisinde sürekli korse takması fikri hastalara konforlu görünmez. Bu nedenle orta ve hafif şiddetli yetişkin skolyoz vakalarında genellikle destek tedaviler kullanılır.

 

 

Skolyoz korsesi için ölçü nasıl alınır?

 1. İlk olarak hastanın özel bir pano önünde belirli bölgelerine işaretlemeler yapılır.
 2. İkinci olarak yapılan bu işaretlemeler referans noktaları kabul edilerek, hastanın çevre ölçüleri alınır.
 3. Daha sonra hastanın takibi için fotoğrafları çekilir.
 4. Bilgisayar ve kameral yardımıyla çocuğun yüzeysel görüntüsü alınarak ölçü de alınabilir

 

Skolyozun Dereceleri

 • Hafif skolyoz, omurlardaki eğriliğin 10 ila 20 derecenin arasında olduğu skolyoz tipidir. Genellikle tedavi gerektirmez ancak hasta olası bir ilerleme durumu için belirli aralıklarla muayene edilmelidir. Bu eğriliklerde skolyoza özgü egzersiler yapılabilir.
 • Orta derece skolyoz, eğriliğin 20 ila 45 derece arasında olduğu genelde çocuk ve ergenlerde kendisini hafif semptomlarla gösteren tiptir. Bu skolyoz tipinde cerrahi işlem tercih edilmez. Genelde iskelet gelişimi devam edene dek korse tedavisi uygulanır.
 • Şiddetli skolyoz, eğriliğin 45 derece ve üstü olduğu durumlarda kullanılan bir tabirdir.

 

Skolyoz Korsesinin Avantajları

Skolyozu olan hastalar günlük işleri ile ilgilenirken rahatsızlıklarının ilerlememesi adına korse kullanır. Bu hastalar için skolyoz korsenin avantajları vardır. Hastalar genellikle kıyafet içine giyilen, dışından görünmeyen bu korseleri oldukça rahat kullanabilir. Günümüzde üretilen korseler eski modellerine göre oldukça konforlu ve rahattır.

Cerrahi işlemler göz önüne alındığında erken tanı koyulmuş bir skolyoz hastası korse tedavisi ile hastalığın ilerlemesini durdurabilir; böylece genellikle ameliyat tedavisine ihtiyaç duyulmaz. Ayrıca skolyoz, muhtemel kalp ve akciğer problemlerine yol açtığından bu gibi olası durumların da -hastalığın ilerleyişini durdurmak suretiyle önüne geçilir.

 

Skolyoz Korsesi Zararları

Konu pek sık duyulmayan bir rahatsızlık ile ilgili olduğundan, insanların korkması ve skolyoz korsesi zararları gibi araştırmalar yapması doğaldır. Orta ve bazı durumlarda doktorun da görüşüne bağlı olarak hafif şiddetli skolyoz vakalarında korse kullanılır. Skolyoz korsesi diğer korselerden farklı olarak sırtın bazı bölümlerine baskı yapmak için üretilir. Bu nedenle sırtta, özellikle korse tedavisi başlangıcında, bir miktar rahatsızlık hissedilebilir.

Bunun dışında bazı durumlarda ciltte çeşitli kızarıklıklar oluşabilir. Bu kızarıklıklar genellikle korsenin çıkarılmasından sonra,  30 dk içinde geçer. Eğer geçmiyorsa doktora başvurulmalı ve korse hakkında birkaç düzenleme yapılmalıdır.

Korse kullanımı sırasında korsenin baskı yaptığı noktalarda bazı yaralar oluşabilir. Bunun oluşmasını önlemek için alkol ile masaj yapmak iyi bir yoldur. Bu sayede cilt o bölgede kalınlaşır ve baskılar yaralara neden olmaz.

Skolyoz korseleri kesinlikle nefes darlığına yol açmaz.