RGO Resiprokal Yürüme Ortezi

RGO Resiprokal Yürüme Ortezi

Omurilik yaralanması veya polio sonrası sendromu gibi durumlar nedeniyle felçli kişiler için genellikle RGO’ lar reçete edilir.

Resoprokal yürüyüş ortezi veya Ferrari Ortezi, ambulasyon ihtiyacı olan parapiljik veya Spina Bifidalı hastalarda yaygın bir biçimde uygulanan fonksiyonel yürüyüş ortezidir.

 

RGO ortezinde her iki kalça birbirine çelik bir yay aracılığıyla bağlıdır. Kalça eklemlerimizden birini hafifte olsa öne doğru hareket ettirmemiz (fleksiyon) mekanik bir gerilim doğurur ve diğer kalçamızın ters yöne hareketini sağlar.(ekstansiyon momenti) Dolayısıyla özellikle kalça eklemlerinden birinden bükme (aktif fleksiyon) yetisi olan vakalarda çok başarılı neticeler alınmıştır.

Her adım atışta tekrarlanan resiprok yürüyüş kalçaka kontraktür oluşumunun önüne geçer. İkili hareket kabiliyetine sahip kalça eklemini ayakta durdurduğumuz esnada kilitleyip oturacağımız esnada tamamen serbest pozisyona getirebiliriz. Eller serbest olarak hem ayakta durabilme hem de cihaz adaptasyon sürecine paralel yürüyüşlere başlama çocukların erken gelişim dönemlerinde fizyolojik, iskelet ve psikolojik yönlerden sağladığı destek, cihazın başlıca faydalarındandır. 30 derecenin üstünde kontraktürü olmayan, mental sorunu bulunmayan çocuklar için ortalama 2 yaş uygulama için uygun kabul edilir.

Can ERDEM Ortez Protez Biyomekanik Merkezi hastanın kilosu ve boyuna göre cihazın mekanizması üretilmektedir

RGO Reciprocating Gait Orthosis, STK’lar 2,5 yaşından küçük spina bifidalı çocuklar için başarıyla kullanılmıştır ve diğer pediatrik tanılarda da başarı görmüştür. Yetişkin paraplejikler genellikle tekerlekli sandalyeyi tercih ettikleri ulaşım şekli olarak seçerler, ancak bir RGO’nun mobilitesi tanıdık ve çekici bir özgürlük sunar.
 
RGO, doğal biyomekaniği taklit eden pelvik rotasyona ve yürüyüş sırasında yürüme – fizyolojik rotasyona olanak veren tam gövdeli bir ortez cihazıdır. Rehabilitasyon eğitimi büyük ödüllerle yoğundur, ancak adanmışlık ve cesaretlendirme gerektirir.
 
Rehabilitasyon için mekanik RGO’lar yıllar içinde ilerlemiştir ve tipik olarak kilitleme diz eklemleri, kalça eklemleri ve özel kalıplanmış bir pelvik kuşak ve torasik bir uzantı kombinasyonu ile bilateral KAFO’lardan (ayrıca HKAFO) oluşur. Geleneksel olarak, kalça eklemleri aynı anda iki taraflı kalça fleksiyonunu önlemek için kablolarla birleştirilir. Bir tarafındaki kalça uzatması, diğer taraftaki kabloların içinden geçen kalça fleksiyonu, karakteristik karşılıklı yürüme yürüyüş düzenini oluşturur.
 
 
Modern RGO kontrolü yazılım ve step motorlarla geliştirilmiştir. Dış iskeletler inanılmaz sonuçlarla rehabilitasyonda giderek daha fazla kullanılmaktadır. Gelişmiş dış iskeletler, kullanıcılar için çeşitli derecelerde fonksiyonel kas stimülasyonu sağlar.