Kifoz Korsesi

Kifoz Korsesi

Kifoz nedir?

Kifozu tam olarak anlayabilmek için omurganın şekli hakkında bilgi sahibi olmak yararlı olacaktır. Omurga üç bölümden oluşur. Yandan bakıldığında, bu bölümler üç doğal eğri oluşturacak şekilde sıralanmıştır. Boyun (servikal omurga) ve alt sırtın (lomber omurga) "c şeklindeki" eğrilerine lordoz denir. Göğsün (torasik omurga) "ters c şeklindeki" eğrisine kifoz denir. Omurganın bu doğal eğriliği denge için önemlidir ve insanın dik durmasına yardımcı olur. Eğrilerden herhangi biri çok büyük veya çok küçük olursa, dik durmak zorlaşır ve duruş anormal görünür.

Torasik omurganın 20 ila 45 derece arasında doğal bir açıya sahip olması gerekirken, postural veya yapısal anormallikler yüzünden, normal aralığın dışında bir eğrilik oluşabilir. Normalden daha büyük (50 dereceden fazla) bir eğrilik için tıbbi terim aslında "hiperkifoz" olarak adlandırılsa da, "kifoz" terimi genellikle doktorlar tarafından torasik omurgadaki aşırı eğriliğin çok kavisli bir üst sırt oluşturması durumuna atıfta bulunmak için kullanılır.

Kifoz her yaştan hastayı etkileyebilir. Ancak bu durum, hızlı kemik büyümesi olan ergenlik döneminde daha yaygındır.

Kifozun şiddeti değişebilir. Genel olarak, eğri ne kadar büyükse, durum o kadar ciddi olur. Daha hafif eğriler hafif sırt ağrısına neden olabilir veya hiçbir belirti göstermeyebilir. Daha şiddetli eğriler ise önemli omurga deformitesine neden olabilir ve hastanın sırtında görünür bir kamburluğa sebebiyet verir.

 

 

Kifoz türleri nelerdir?

Birçok kifoz türü ve sebebi vardır. Çocukları ve ergenleri en çok etkileyen üç kifoz aşağıdaki gibi sıralanabilir.

  • Postüral kifoz
  • Scheuermann kifozu
  • Doğuştan (Konjenital) kifoz

 

POSTÜRAL KİFOZ

En yaygın kifoz türü olan postüral kifoz, genellikle ergenlik döneminde belirgin hale gelir. Klinik olarak kötü postür veya kambur durma olarak fark edilir. Ancak omurganın ciddi yapısal anormallikleri çok fazla gözlenmez. Postüral kifozun neden olduğu eğrilik, tipik olarak yuvarlak ve pürüzsüzdür. Ayrıca eğrilik genellikle "dik durması" istendiğinde, hasta tarafından düzeltilebilir. Kızlarda postüral kifoz erkeklerden daha yaygındır. Nadiren ağrılıdır ve eğri ilerlemediği için yetişkin yaşamında sorunlara yol açmayabilir.

 

SCHEUERMANN KİFOZU

Scheuermann kifozu, durumu ilk tanımlayan Danimarkalı radyoloğun adını almıştır. Postüral kifoz gibi, Scheuermann'ın kifozu da genellikle gençlik yıllarında belirginleşir. Bununla birlikte; Scheuermann kifozu özellikle zayıf hastalarda, postural kifozdan önemli ölçüde daha şiddetli bir deformiteye neden olabilir. Scheuermann kifozuna omurgadaki yapısal bir anormallik neden olur. Scheuermann kifozu olan bir hastada, yandan bir röntgen, birkaç ardışık omurun, normal dikdörtgen şekil yerine daha üçgen bir şekle sahip olduğunu gösterecektir. Scheuermann kifozunun neden olduğu eğrilik genellikle keskin ve açılıdır. Postüral kifozlu bir hastanın aksine, Scheuermann kifozlu bir hasta, dik durarak eğriyi düzeltemez.

Scheuermann kifozu genellikle torasik omurgayı etkiler. Ancak bazen lomber (alt) omurgada gelişir. Durum erkeklerde kızlardan daha yaygındır ve büyüme tamamlandığında ilerlemesi durur. Scheuermann kifozu bazen ağrılı olabilir. Ağrı varsa, genellikle eğrinin en yüksek kısmında veya "tepe noktasında" hissedilir. Sırtın alt kısmında da ağrı hissedilebilir. Aktivite, uzun süre ayakta durma veya oturma gibi eylemler ağrıyı daha da kötüleştirebilir.

 

KONJENİTAL KİFOZ

Bu tip kifoz doğumda mevcuttur. Bebek, rahimdeyken omurga normal şekilde gelişmediğinde ortaya çıkar. Kemikler olması gerektiği gibi oluşmayabilir veya birkaç omur birbirine kaynaşmış olabilir. Konjenital kifoz tipik olarak çocuğun yaşı ilerledikçe kötüleşir.

Doğuştan kifozlu hastalar, eğriliğin ilerlemesini durdurmak için genellikle çok genç yaşta cerrahi girişime ihtiyaç duyar. Çoğu zaman, bu hastaların kalp ve böbrekler gibi vücudun diğer kısımlarını etkileyen ek doğum kusurları vardır.